Затирка Сeresit CE-40 Aquastatic 2 кг Манхеттен 10